Äspögården är en gammal prästgård från mitten av 1800-talet. Den lät byggas av dåvarande kyrkoherde Nils Lovén (Nicolovius). Nils Lovén lät också anlägga en trädgård och park, "vilken nu är vuxen och betydligt bidrager till att Espö är den vackraste prestgård i hela häradet" (Asp, 1891). Trädgården omnämns också av Anders Österling: "med biträde av en kustroddare från Abbekås planterade han träd och ordnade spaljärer, så att anläggningen blev en lummig oas på slätten". På 1930-talet plöjdes hela trädgården upp och gräsmattor anlades.

Äspö prästgård upphörde 1968 som prästgård och såldes till Malmö samfällda kyrkfällighet, som använde den för konfirmationsläger, äldregrupper etc. Äspö prästgård döptes om till Äspögården. Verksamheten fungerade väl och år 1976 byggdes ett annex/lägergård. Därefter avtog aktiviteterna och på 1980-talets senare del slumrade Äspö prästgård för att någon gång då och då under sommarhalvåret vakna upp.

Hösten 1989 såldes prästgården till en privatperson som ett halvt år senare sålde den vidare till Åsa Holmlund och Thorbjörn Levin. De gjorde om den till en kurs- och konferensgård och Bed & Breakfast. Vi hälsar alla gäster välkomna till en trevlig vistelse på Äspögården!